mitjans setmanals per atmosfèriques de CO2 s'originen al NOAA Laboratori d'investigació en sistemes terrestres (ESRL) i la seva Mauna Loa Observatori a Hawaii.

setmanal CO2

Mauna Loa Observatori | NOAA-ESRL

període

setmana

CO atmosfèrica2

La setmana passada

Octubre 13 - 19, 2019

408.62 ppm

Fa 1 Any

Octubre 13 - 19, 2018

405.99 ppm

10 Fa anys

Octubre 13 - 19, 2009

384.45 ppm

Dades actualitzades: Octubre 20, 2019
NOAA conjunt de dades: Web + . Txt

concentracions mitjanes setmanals | ppm = parts per milió

NOAA-ESRL i Scripps CO2 proporcioneu gràfics actualitzats contínuament amb punts de dades diàries i setmanals representats en diversos períodes de temps. Utilitzeu les pestanyes que apareixen a continuació per visualitzar aquests gràfics i els enllaços a la pàgina NOAA i Scripps llocs web.

Les dades recents són preliminars. NOAA-ESRL és l'únic conjunt de dades setmanal amb valors actualitzats en temps real. Scripps CO2 publica un setmanal CO2 conjunt de dades que s'actualitza amb menys freqüència.

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.