Per fer front als problemes ambientals globals que la nostra espècie i el planeta s'enfronta, el món necessita ser activat. Tota la humanitat necessita ser activat. Els governs nacionals es dediquen.

196 països