Per abordar els problemes ambientals globals als quals s’enfronta la nostra espècie i el nostre planeta, cal que participem en el món. Tota la humanitat ha d’estar compromesa. Els governs nacionals estan compromesos. 

 

196 països