NOAA-ESRL publicacions an Índex anual de gas d'efecte hivernacle (AGGI) mitjançant l'establiment d'una forma senzilla i comprensible per mesurar l'escalfament influència dels gasos de llarga vida de rastreig i seguiment dels canvis cada any. El AGGI va ser dissenyat per tancar la bretxa en la comprensió dels canvis en els gasos d'efecte hivernacle (GEH) que existeix entre els científics i el públic.

El AGGI és o directament proporcional a la influència de l'escalfament directe ( "forçaments climàtics") dels gasos d'efecte hivernacle en l'índex. L'índex quantifica els forçaments climàtics globals de CO2, CH4 (Metà), N2O (òxid nitrós), GEI menors CFC12, CFC11 i 15. A 2014, els cinc principals GEI representaven al voltant del 96% dels forços climàtics de GEH de llarga vida des de 1750, la línia de referència preindustrial utilitzada per l’IPCC. Els gasos halogenats menors 15 restants van aportar prop de 4%. L’índex es basa en mesures de gasos d’efecte hivernacle de llarga vida i NOAA afirma, l'índex conté poca incertesa.

Es reporten canvis en l’AGGI des de 1979 (AGGI = 0.785) fins a l’actualitat (2014: AGGI = 1.356). L’índex utilitza 1990 com a any base amb un valor de 1. L’índex va augmentar cada any des de 1979. El gràfic següent mostra la trajectòria similar de CO2 i l’AGGI.

NOAA Índex anual de GEI

Gràfic Font NOAA Índex anual de gas d'efecte hivernacle (AGGI)


Les abundàncies globals mitjanes de Major, gasos d'efecte hivernacle de llarga vida

Les concentracions globals de gasos d'efecte hivernacle principals Mitjana

Gràfic Font NOAA Índex anual de gas d'efecte hivernacle (AGGI)

Referència

Butler, JH i Montzka, SA (2015) NOAA Índex anual de gasos d’efecte hivernacle (AGGI). Publicat en línia Spring 2015, recuperat l'octubre 5, 2015, a http: // www.esrl.noaa.gov / gmd / aggi / aggi.html.