Aquesta pàgina d'enllaços de dades es va iniciar per ajudar a trobar el conjunt de dades font que cerca.

CO2 dades | 0 2014 anys de

Els conjunts de dades són compilats per l'Institut de Ciències de l'Atmosfera i el Clima (IAC) En l'ETH a Zuric, Suïssa.

IAC Suïssa CO Global2 Anual [sobresortir]

IAC Suïssa CO Global2 Mensual [sobresortir]

IAC Suïssa Els gasos d'efecte hivernacle - Conjunts de dades anuals [Directori d'arxius web]

IAC Suïssa Els gasos d'efecte hivernacle - Conjunts de dades mensuals [Directori d'arxius web]

CO2 Pàgines de dades

Scripps UCSD CO atmosfèrica2 dades + Mauna Loa CO2

NOAA-ESRL Tendències en CO2 + CO2 dades

CO2.earth CO anual2 + CO mensual2

Més dades i la informació

NOAA-NCDC de nuclis de gel conjunts de dades en el Centre Mundial de Dades

NOAA-NCDC conjunts de dades paleoclimàtiques

NOAA-NCDC Climae de dades en línia (incloses les dades recents)

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.