Estabilització del rellotge
o Crear a través d'Excel X 2, com funciona, proposta,
referiu-vos a aquest triple un problema. cap de gasos d’efecte hivernacle. El treball 1 consisteix en estabilitzar la concentració de Co2 a l'atmosfera.

Estabilització del rellotge

o Crear a través d'Excel X 2, com funciona, proposta,

referiu-vos a aquest triple un problema. cap de gasos d’efecte hivernacle. El treball 1 consisteix en estabilitzar la concentració de Co2 a l'atmosfera.