Quines condicions ambientals han d’existir perquè el sistema climàtic terrestre s’estabilitzi? CO2.earth presenta alguns conceptes bàsics per comprendre l'estabilització del clima en un context de sistemes terrestres. Considereu els enllaços aquí al pas 3 un possible lloc de partida. Queda lluny de ser complet o acabat.