Quines condicions ambientals han d’existir perquè el sistema climàtic terrestre s’estabilitzi?  CO2.earth presenta alguns conceptes bàsics per entendre l’estabilització climàtica en un context de sistemes terrestres. Considereu els enllaços aquí al pas 3 com un possible lloc de partida. No és ni complet ni complet.