Mauna Loa CO2

desembre 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

Desembre 2019
411.76 ppm 411.85 ppm
Desembre 2018 409.07 ppm 409.23 ppm
Desembre 2017 406.81 ppm 406.75 ppm
Darrera actualització: Jan. 7, 2020
Jan. 2, 2020
Veure dades: NOAA
Scripps

Mauna Loa Observatori (MLO) | CO atmosfèrica2
concentracions mitjanes mensuals | ppm = parts per milió

Dos registres independents de CO2 els canvis es mantenen en paral·lel a Mauna Loa. Gràfic que mostra el dos discos junts està disponible a la part inferior de la Scripps CO2 lloc web del programa.

Utilitzeu les pestanyes de sota per veure l'últim mes CO2 dades, gràfics i enllaços relacionats.

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.