Mauna Loa CO2

març 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

març 2019

411.97 ppm

411.97 ppm

Març2018

409.41 ppm

409.25 ppm

Març 2017

407.22 ppm

407.06 ppm

Darrera actualització: Abril 12 2019
Abril 4 2019
Veure dades: NOAA | CO2.Earth Scripps

Mauna Loa Observatori (MLO) | CO atmosfèrica2
concentracions mitjanes mensuals | ppm = parts per milió

Dos registres independents de CO2 els canvis es mantenen en paral·lel a Mauna Loa. Gràfic que mostra el dos discos junts està disponible a la part inferior de la Scripps CO2 lloc web del programa.

Utilitzeu les pestanyes de sota per veure l'últim mes CO2 dades, gràfics i enllaços relacionats.

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.