Mauna Loa CO2

setembre 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

Setembre 2019

408.54 ppm

408.55 ppm

Set.2018

405.51 ppm

405.59 ppm

Set. 2017

403.37 ppm

403.27 ppm

Darrera actualització: Oct 7 2019
Oct 7 2019
Veure dades: NOAA | CO2.Earth Scripps

Mauna Loa Observatori (MLO) | CO atmosfèrica2
concentracions mitjanes mensuals | ppm = parts per milió

Dos registres independents de CO2 els canvis es mantenen en paral·lel a Mauna Loa. Gràfic que mostra el dos discos junts està disponible a la part inferior de la Scripps CO2 lloc web del programa.

Utilitzeu les pestanyes de sota per veure l'últim mes CO2 dades, gràfics i enllaços relacionats.

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.