L'ambient no és l'únic reservori per a les emissions de la civilització de carboni. Aquesta pàgina reuneix els oceans en la imatge. En escales de temps més llargs, la major part del carb emesa avui acabaran en l'oceà.

L'acidificació de l'oceà: Explicat en 60 segons

Font WXhift | indicadors del clima: l'acidificació de l'oceà [web + youtube]

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.