La resposta de la humanitat al canvi climàtic i problemes ambientals mundials relacionats implica molts participants i molts tipus de participants. I hi ha moltes parts interconnectades a la resposta. CO2.Earth combina les parts en vuit esglaons. L’objectiu és donar als individus un punt d’entrada per comprendre l’escala global de la resposta de la humanitat.

La presentació dels segments, com es suggereix vuit passos d'una seqüència pas a pas. Hi ha una certa seqüència, però la realitat no és tan simple. Hi ha una gran quantitat de bucle cap enrere i saltar per davant. És possible que alguns aspectes de la resposta de la humanitat estan desapareguts. És només una descripció simplificada que fa que sigui més fàcil d'entendre els tipus d'elements que componen la resposta de la humanitat. Els passos s'enumeren a continuació.

PAS 1 identificació del problema

PAS 2 Establir objectiu últim

PAS 3 Fonaments d'estabilització

PAS 4 compromís Mundial

PAS 5 objectius món

PAS 6 Els canvis de transformació

PAS 7 Estabilització del rellotge

PAS 8 Reflexionar, Reclutar, Ajust, Millorar