La resposta de la humanitat al canvi climàtic i als problemes ambientals globals relacionats implica molts participants i molts tipus de participants. I hi ha moltes parts interconnectades a la resposta.  CO2.Earth trosseja les parts en vuit passos. L’objectiu és donar als individus un punt d’entrada per comprendre l’escala global de la resposta de la humanitat. 

Presentar els trossos com a vuit passos suggereix una seqüència pas a pas. Hi ha certa seqüenciació, però la realitat no és tan senzilla. Hi ha molta volta enrere i saltar endavant. És possible que trobeu a faltar alguns aspectes de la resposta de la humanitat. És només una descripció simplificada que facilita la comprensió dels tipus d’elements que conformen la resposta de la humanitat. Els passos es detallen a continuació.

PAS 1  identificació del problema

PAS 2  Establir objectiu últim

PAS 3  Fonaments d'estabilització

PAS 4  compromís Mundial

PAS 5  objectius món

PAS 6  Els canvis de transformació

PAS 7  Estabilització del rellotge

PAS 8  Reflexionar, Reclutar, Ajust, Millorar