Sostenibilitat: El diari de registre (Cover)CO2El predecessor de .Earth, CO2Now.org, s'ofereix en l'edició d'octubre de 2010 Sostenibilitat: El Diari de Registre. La característica és part d'una revisió dels llocs web de sostenibilitat en l'article, El web de Sostenibilitat.

Aquí és un extracte de l'article de les funcions

"Sota la teoria que si més gent vegi els números, van a reconèixer la urgència de la situació, la major quantitat de nombres de fins a al dia dominen la portada."

Sostenibilitat Pàgina 309 (3 volum, número 5)