L’acció no és suficient. Per ser útils, les accions haurien d’ajudar els sistemes energètics i de recursos mundials a fer una transició puntual a la sostenibilitat a curt i llarg termini. Per saber què ajuda i què no, aprendre sobre sistemes i condicions terrestres condueixen a una estabilització CO2 a l’ambient. L’aprenentatge obre noves vistes i vies de transformació. És un pas pràctic i d’importància crítica que els individus poden fer en resposta al canvi climàtic.

Aquesta breu pàgina web introdueix un nombre reduït d’idees i conceptes que van ser escollits perquè puguin inspirar l’aprenentatge del sistema terrestre, CO2 estabilització i qüestions relacionades. Independentment de quines fonts d’aprenentatge i transformació us inspireu més, considereu la presa d’una decisió deliberada de continuar l’aprenentatge sobre sistemes i estabilització.