L’acció no és suficient. Per ser útils, les accions haurien d’ajudar els sistemes mundials d’energia i recursos a fer una transició oportuna cap a la sostenibilitat a curt i llarg termini. Per saber què ajuda i què no, apreneu sobre els sistemes i les condicions terrestres que condueixen a una estabilització CO2 a l’ambient. L’aprenentatge obre noves perspectives i vies de transformació. És un pas pràctic i d’importància crítica que els individus poden fer en resposta al canvi climàtic. 

Aquesta breu pàgina web introdueix un nombre reduït d’idees i conceptes que van ser escollits perquè puguin inspirar l’aprenentatge del sistema terrestre, CO2 estabilització i afers. Independentment de quines fonts d’aprenentatge i transformació us inspirin més, penseu en prendre una decisió deliberada per continuar aprenent sobre sistemes i estabilització.