Art Terra 350

350.org va organitzar la primera mostra d'art planetària del món al novembre de 2010 just abans de la Conferència del Clima de Cancún.

navegar 350 eARTh

350 Terra: Publica un Esdeveniment de vídeo

font de vídeo 350.org canal de YouTube [Desembre 2010]

Aquest projecte EARTH està dissenyat per difondre un advertiment, a tot el món. Està dissenyat per difondre un missatge d'esperança, també - si ens elevem al nostre potencial com a éssers humans, serem capaços de fer front al problema més perillós que ens hem enfrontat mai, i començar a treballar el nostre camí cap a una neta i renovable futur.

~ Bill McKibben, fundador 350.org

enllaços

art.350.org/earth Una exposició d'art visible des de l'espai

Huffington Post-2010 Henn | Pot l'art salvar el clima? 350 TERRA

flickr 350.org 350 TERRA: fotos 35