Comunicats de Premsa

 

 

CO2.Estrenes de la Terra

 

PR web  Novembre 13, 2015   LLANÇAMENT El públic mundial aconsegueix un nou lloc per fer un seguiment del CO atmosfèric2

CO2.Earth  Novembre 13, 2015  FONS: CO2llançament .Earth

Aquest comunicat de premsa marca el llançament oficial de CO2.Earth amb un dels primers dominis .earth del món per arribar a Internet. La cobertura mediàtica del llançament es publica a CO2.Earth històries i funcions dels mitjans de comunicació

 

Sala de Premsa

 

Mitjans de Comunicació

 

CO2.Earth  Funcions i històries multimèdia

CO2.Earth  Recursos de Mitjans

CO2.Earth  Dades de fons (sobre CO2.Earth)

 

Història del projecte

 

CO2.Earth  2015: CO2.Lançament de la terra

CO2.Earth  2008 - 2015: CO2Ara

CO2.Earth  2008: Debut de CO2 ginys de lloc web

CO2.Earth  2007 - 2008: el nombre més important