CO atmosfèrica2

desembre 2019

411.85
parts per milió (ppm)

Mauna Loa Observatori, Hawaii (Scripps)

dóna preliminarta llançat Gener 2, 2020