CO atmosfèrica2

setembre 2019

408.55
parts per milió (ppm)

Mauna Loa Observatori, Hawaii (Scripps)

dóna preliminarta llançat Octubre 7, 2019