CO atmosfèrica2

gener 2021

415.24
parts per milió (ppm)

Mauna Loa Observatori, Hawaii (Scripps UCSD)

dóna preliminarta llançat Febrer 4, 2021