CO atmosfèrica2

juliol 2019

411.77
parts per milió (ppm)

Mauna Loa Observatori, Hawaii (NOAA)

dóna preliminarta llançat Agost 5, 2019