CO atmosfèrica2

novembre 2019

410.27
parts per milió (ppm)

Mauna Loa Observatori, Hawaii (NOAA)

dóna preliminarta llançat Desembre 5, 2019