guia de les millors pàgines web sobre la sostenibilitat 250wCO2.Earthés el predecessor, CO2Now.org, És un més de llocs web 100 que apareixen al llibre electrònic espanyol, La Guia dels millors llocs web sobre Sostenibilitat 2010 (Guia de les millors webs en torn a la sostenibilitat 2010).

L’autor, el doctor Manuel Quirós Galdón, constata la seva motivació per escriure el llibre: el 95% de les persones que fan servir Internet llegeixen pàgines web del seu propi país i en el seu idioma. La Guia dels millors llocs web sobre sostenibilitat inclou llocs web en diversos idiomes (anglès i espanyol majoritàriament) per promoure l’intercanvi d’informació sobre sostenibilitat entre idiomes, cultures i fronteres nacionals.

Les pestanyes següents us connecten a una vista prèvia del llibre electrònic, a les opcions de compra i a l’entrevista de Michael McGee amb l’autor. Una reedició del CO2La revisió de Now.org es mostra a continuació amb el permís de l'autor.

 

co2ara Guia 2010 per als millors llocs web de sostenibilitat p94 copyright manuel quiros 700w