guia de les millors pàgines web sobre la sostenibilitat 250wCO2.Earthés el predecessor, CO2Now.org, És un més de llocs web 100 que apareixen al llibre electrònic espanyol, La Guia dels millors llocs web sobre Sostenibilitat 2010 (Millors Guia de les web al voltant de la sostenibilitat 2010).

L'autor, el Dr. Manuel Quirós Galdón assenyala la seva motivació per escriure el llibre: 95% de les persones que utilitzen Internet llegir pàgines web des del seu propi país i en el seu propi idioma. La Guia dels millors llocs web sobre Sostenibilitat compta amb llocs web en diversos idiomes (Anglès i Espanyol majoritàriament) per promoure l'intercanvi d'informació de sostenibilitat a través de les llengües, cultures i fronteres nacionals.

Les pestanyes següents us connecten a una visualització prèvia d’ebook, a les opcions de compra i a l’entrevista a Michael McGee amb l’autor. Una reimpressió de la versió CO2La revisió de Now.org es mostra a continuació amb el permís de l'autor.

co2ara Guia 2010 per als millors llocs web de sostenibilitat p94 copyright manuel quiros 700w