el descobriment de l'escalfament global 2nd ed Ablestock 150w

El Descobriment de l'escalfament global és alhora un llibre i una sèrie d'articles en línia (veure Taula de continguts). Tots dos es mantenen fins a la data per l'historiador de la ciència del clima Dr. Spencer Weart.

El llibre aclamat explica la història de la ciència del clima, i el descobriment del canvi climàtic, com un diccionari, d'un sol pis. Com físic retirat, Spencer Weart complementa la informació en el llibre amb les actualitzacions en curs a una sèrie d'articles relacionats entre si en el lloc web de l'Institut Americà de Física (AIP).

Spencer foto Weart Christian Copyright Bibas 150wFons

Sobre l'autor (Dr. Spencer Weart)

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.