el descobriment de l'escalfament global 2nd ed Ablestock 150w

El Descobriment de l'escalfament global és alhora un llibre i una sèrie d'articles en línia (veure Taula de continguts). Tots dos estan actualitzats per l’historiador de les ciències del clima, el Dr. Spencer Weart.  

L’aclamat llibre explica la història de la ciència del clima i el descobriment del canvi climàtic, com una història concisa i única. Com a físic jubilat, Spencer Weart complementa la informació del llibre amb actualitzacions contínues d’una sèrie d’articles entrellaçats al lloc web de l’American Institute of Physics (AIP). 

 

 

 

 

Spencer foto Weart Christian Copyright Bibas 150wFons

Sobre l'autor  (Dr. Spencer Weart)

 

CO2 Passat.  CO2 Present.  CO2 Futur.