Ciència Clima Història | 1966 - 2012 | Manabe fins a l'actualitat

Els descobriments de la ciència del clima: 1966 2012 -

font de la imatge SKS CC3.0 | Translatiion alemany gran or petit

Part 3 de 3

200-Anys de Ciència descobriment sobre el Canvi Climàtic Mundial

Adaptat de L'article de John Mason en SkepticalScience.com.

Resum en curs.

Part 2 <<

sèrie completa

CO2.Earth Part 1: 1820 - 1930 | Fourier d'Arrhenius [SKS 1]

CO2.Earth Part 2: 1931 - 1965 | Hulburt a Keeling [SKS 2]

CO2.Earth Part 3: 1966 - 2012 | Manabe fins a l'actualitat [SKS 3]

SKS Història de la Ciència del Clima (1820 fins a l'actualitat | Versió llarga)

connex

AIP Weart | El descobriment d'Escalfament Global (llibre en línia)

CO2.Earth Weart | El descobriment d'Escalfament Global