Ciència Clima Història | 1966 - 2012 | Manabe fins a l'actualitat

 Els descobriments de la ciència del clima: 1966 2012 -

font de la imatge  SKS CC3.0   | Traducció alemanya  gran or petit

 

 

Part 3 de 3

200-Anys de Ciència descobriment sobre el Canvi Climàtic Mundial

Adaptat de L'article de John Mason en SkepticalScience.com.

 

Resum en curs.

Primera part <

 

 

sèrie completa

 

CO2.Earth  Part 1: 1820 - 1930 | Fourier d'Arrhenius  [SKS 1]

CO2.Earth  Part 2: 1931 - 1965 | Hulburt a Keeling  [SKS 2]

CO2.Earth  Part 3: 1966 - 2012 | Manabe fins a l'actualitat  [SKS 3]

SKS  Història de la Ciència del Clima (1820 fins a l'actualitat | Versió llarga)

 

connex

 

AIP  Weart | El descobriment d'Escalfament Global (llibre en línia)

CO2.Earth  Weart | El descobriment d'Escalfament Global